Thông tư 143/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải Thông tư 143/2016/TT-BTC định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định đối tượng nộp, tổ chức thu, mức thu, chế độ thu, cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.