Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017 được tổ chức vào các ngày 05, 06 và 07 tháng 01 năm 2017. Công văn nêu rõ hình thức thi, môn thi, lịch thi; thời gian cụ thể cho các môn thi và cả lịch làm việc của các Hội đồng coi thi. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.