Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với mục tiêu hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN và nội dung chi tiết đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khi kê khai thuế TNDN.