Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải Công văn 5083/TCT-CS định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Công văn 5083/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với mục tiêu hướng dẫn cách kê khai thuế TNDN và nội dung chi tiết đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khi kê khai thuế TNDN.