Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam hay Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng là mẫu đơn được lập ra để xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam giới khi họ có tham gia bảo hiểm. Mời tải Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng dưới đây về sử dụng