Cảnh sát giao thông hướng dẫn xi nhan đúng cách

Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông không bật hoặc tắt xi nhan sẽ bị phạt như thế nào? Theo Nghị định 46 thì mức phạt tiền sẽ từ 600.000 đến 800.000 đồng nếu chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ.