Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu đơn đề nghị được doanh nghiệp lập ra để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị tại đây.