Nêu ý nghĩa hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hình ảnh rừng xà nu là biểu tượng cho số phận đau thương và cuộc sống, chiến đấu hào hùng oanh liệt của người dân Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.