Những cụm từ tiếng Anh đi với “What”

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Những cụm từ tiếng Anh đi với “What” 173 KB 26/06/2017 1:53:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mọi người thường được biết đến từ ''What" trong tiếng Anh là từ để hỏi. Tuy nhiên nó cũng nằm trong câu cảm thán nhằm diễn tả cảm giác hoặc biểu lộ cảm xúc vui, buồn, tức giận...như là một cách nhấn mạnh ý kiến của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo Những cụm từ tiếng Anh đi với “What” do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.