Toàn văn 12 Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
VnDoc.com xin cập nhật và tổng hợp toàn văn 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Mời các bạn tham khảo.