Giáo án Địa lý 6 bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Địa lý 6 bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí là mẫu giáo án chuẩn, giúp các thầy cô saonj bài theo chuẩn kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.