Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM SPK năm 2018

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 5/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM cho công bố điểm chuẩn dự kiến vào các ngành của trường năm 2018. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.