Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 đưa ra timeline và yêu cầu cụ thể với trường hợp thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi.