Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên gồm nhiều thông tin cơ bản về người được kết nạp vào đảng. VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu phiếu đảng viên trong bài viết này.
Xem thêm các thông tin về Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên