Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là mẫu đơn xin được học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp để thi thăng hạng viên chức.