Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm cuối năm 2019 dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo trong bài viết này.