Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2017 - 2018 bao gồm cả đáp án và bảng ma trận theo thông tư 22. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, ôn thi hiệu quả học kì 1 lớp 5 sắp tới