Phân biệt "nơi cư trú", “nơi thường trú” và “nơi tạm trú”

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nơi thường trú là gì? Nơi tạm trú là gì? Phân biệt “nơi thường trú” và “nơi tạm trú”? Để giải đáp được những câu hỏi này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.