Trắc nghiệm Danh động từ tiếng Anh có đáp án

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải định dạng .doc 81,3 KB 11/07/2018 3:13:00 CH
Bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề Danh động từ - Gerund có đáp án gồm 40 câu trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại những từ/ cụm từ theo sau là 1 V_ing hiệu quả.