Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 4 - Đề 2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 | Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 tập 1 tuần 4 - Đề 2 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải Toán.