Bài dự thi tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 109 KB 14/08/2018 8:55:18 SA
Mời bạn đọc tải bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính, bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành này bao gồm các câu hỏi và đầy đủ đáp án.