Mẫu đơn đăng ký gia đình văn hóa

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 31,5 KB 21/09/2018 4:20:25 CH
Bản đăng ký danh hiệu thi đua gia đình văn hóa là biểu mẫu đăng ký thi đau được ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.
Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn đăng ký gia đình văn hóa