Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file.Doc 52,5 KB 14/11/2018 3:16:28 CH
Lý thuyết Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 bao gồm các ví dụ chi tiết và cách giải cho từng dạng cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5.