Mẫu đăng ký thi đua

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 27/12/2018 9:47:30 SA
Mẫu đăng ký thi đua là biểu mẫu đơn đăng ký thi đua dành cho tập thể, cá nhân các đơn vị y tế để đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm đề ra.
Xem thêm các thông tin về Mẫu đăng ký thi đua