Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản 113,9 KB 10/01/2019 3:52:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản là mẫu sổ theo dõi bảng kê lâm sản được ban hành cùng thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Xem thêm các thông tin về Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản