Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 10/01/2019 3:55:52 CH
Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản là mẫu sổ theo dõi bảng kê lâm sản được ban hành cùng thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Xem thêm các thông tin về Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản