Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 19/2019/NĐ-CP 204,6 KB 20/02/2019 5:07:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính phủ ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ hụi biêu phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ)... Sau đây là nội dung chi tiết nghị định, mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 19/2019/NĐ-CP