Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN 589,5 KB 18/03/2019 10:30:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN về xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN