Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 288,2 KB 11/04/2019 1:59:40 CH
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019 công khai số liệu dự toán quyết toán ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019