Thông tư 07/2019/TT-BCT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 07/2019/TT-BCT 2,5 MB 26/04/2019 10:24:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ trưởng bộ công thương ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 07/2019/TT-BCT