Thông tư 07/2019/TT-BCT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 2,8 MB 26/04/2019 10:27:31 SA
Bộ trưởng bộ công thương ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 07/2019/TT-BCT