Cách ghi nhận xét học bạ lớp 5 theo Thông tư 22

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 48,5 KB 09/05/2019 9:44:18 SA
Mẫu ghi nhận xét học bạ học sinh lớp 5 theo thông tư 22 bao gồm các mẫu lời nhận xét của giáo viên ở từng môn học về kết quả học tập, thái độ học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu đánh giá học sinh lớp 5 theo thông tư 22 trên VnDoc.