Luật xuất cảnh - nhập cảnh của công dân Việt Nam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Bộ công an soạn thảo và trình lên Quốc hội xem xét tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 khóa XIV. Sau đây là toàn văn dự thảo Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.