Hạn mức tín dụng là gì?

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 44 KB 11/07/2019 3:48:36 CH
Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ tín dụng để thanh toán trong một thời gian nhất định. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về hạn mức tín dụng, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Hạn mức tín dụng là gì?