Nghị quyết 59/NQ-CP 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 59/NQ-CP 2019 232,7 KB 14/08/2019 8:52:00 SA
Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết nghị quyết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 59/NQ-CP 2019