Đất quy hoạch, tranh chấp có được chuyển nhượng, cấp sổ đỏ không?

Đất quy hoạch treo có được sang tên sổ đỏ, bồi thường thiệt hại? Để nắm rõ hơn về các vấn để này mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây.