Thông tư 60/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 60/2019/TT-BTC 1,3 MB 10/09/2019 9:37:00 SA
Bộ tài chính ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư về trị giá hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 60/2019/TT-BTC