Nghị định 27/2012/NĐ-CP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 27/2012/NĐ-CP 311,6 KB 13/09/2019 3:50:00 CH
Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 27/2012/NĐ-CP