Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 77,6 KB 22/10/2019 3:09:01 CH
Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.