Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác"

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 75 KB 24/10/2019 3:06:29 CH
Cuộc thi Tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác" được tổ chức nhằm kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019). Dưới đây là thể lệ cuộc thi.