Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở là mẫu bản ghi chép về việc tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.