Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 60,6 KB 08/11/2019 2:20:44 CH
Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở là mẫu bản ghi chép về việc tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.