Thông tư 75/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 75/2019/TT-BTC 245,4 KB 11/11/2019 10:12:00 SA
Bộ tài chính ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC về Quản lý kinh phí hoạt động khuyến nông. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 75/2019/TT-BTC