Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về vấn đề trẻ em tị nạn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Bài mẫu Thông điệp gửi người lớn về vấn đề trẻ em tị nạn bao gồm các bài mẫu viết thư hay cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho bài dự thi viết thư UPU năm 2020.