Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về nạn buôn người

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file.Doc 46,5 KB 06/01/2020 4:48:12 CH
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về nạn buôn người bao gồm các bài mẫu viết thư hay cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho bài dự thi viết thư UPU năm 2020.