Mẫu số BVNTD-02: Số liệu kết quả các hoạt động ngày quyền của người tiêu dùng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số BVNTD-02: Số liệu kết quả các hoạt động ngày quyền của người tiêu dùng là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về số liệu kết quả hoạt đông ngày quyền của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.