Những quy tắc nhường đường khi tham gia giao thông

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nhường đường trong trường hợp gặp người đi bộ; Nhường đường ở nơi có đường giao nhau; Nhường đường khi gặp xe ưu tiên... là những nguyên tắc cần nắm được khi tham gia giao thông đường bộ.