Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Mẫu Hợp đồng thuê xe oto, thuê xe du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô