Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc áp dụng cho các cá nhân có thu nhập trên mức phải nộp thuế TNCN được giảm trừ nếu phải nuôi con, ông bà, cha mẹ không còn khả năng lao động. Nếu thu nhập của bạn trên 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.