Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Hóa đơn Giá trị gia tăng là Mẫu số 01GTKT3/001 do Cục thuế phát hành, theo đó nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.